Hoe kunnen je handen weten wat je belangrijk vindt?

Vandaag zag ik een coachee die ik help als accountability coach: je zou mij ook haar stok-achter-de- deur-coach kunnen noemen. Ze is een leuke onderneemster, en ze wil al een tijd lang filmpjes maken voor haar bedrijf. Toch lukt het haar telkens niet om dit ook echt te doen. Terwijl ze wel van goede wil is! Vandaag ging ze na ons gesprek helemaal happy de deur uit: met een inzicht dat haar zeker gaat helpen om haar doel te realiseren!  
 
Tijdens ons gesprek vroeg ik haar om zich een moment voor te stellen dat ze weer een filmpje wilde gaan opnemen, maar dit niet daadwerkelijk deed. Dat was op het moment dat ze een klant had, en de factuur nog voor het eind van de maand de deur uit kon. Dat gaf haar een lekker gevoel! Dus had ze helaas weer geen filmpjes gemaakt.  
 
Ik vroeg haar in haar beide handen de urgentie van de twee opties te leggen. Duidelijk was in eerste instantie dat de klant voor ging. Dat woog echt zwaarder. Dat was voor haar al een mooi eerste inzicht.  
 
“Ja” zei ze, “eigenlijk wil ik dit zo niet.” 
 
Ik vroeg haar de redenen op te schrijven waarom de filmpjes belangrijk waren voor haar bedrijf. Daar kwam een velletje vol redenen. Bij een tweede weging, waar die redenen meegenomen werden, neigde de urgentiebalans al meer naar filmpjes maken. Maar nog niet voldoende. 
 
Daarna checkte ik met haar de redenen. Had ze wel redenen opgeschreven op het niveau van haar missie? Redenen die echt het zwaarst wegen? Nee, die ontbraken nog. Door die erbij te zetten, sloeg de gevoelsmatige weegschaal nu wél door naar filmpjes maken.  

Tot slot heeft ze ook nog opgeschreven wat de wereld, haar klanten en zij missen als ze geen filmpjes maakt. Dus eerst hebben we het benaderd vanuit verlangen, en tot slot hebben we daar ook de pijn aan toegevoegd. Beide kunnen voor motivatie en urgentie zorgen. 
 
Deze onderneemster ging happy de deur uit met het gevoel dat ze de volgende keer zeker meer de urgentie voelt om haar doel te bereiken. 
 
 
Wil jij ook graag een stok achter de deur, om nu echt te gaan doen wat je je voorneemt? Neem dan gerust contact met mij op via mailen@metannemieke.com 
 
 

inspiratie

inspiratie mail

Ja! Ik ontvang graag één keer per maand een inspiratiemail van ‘Met Annemieke’